Klikk for at gå til Forsiden...

 

SolarVenti A/S lager hyller i Thorsø - Danmark

Om Firmaet

Skriv til os

Klikk for at se video


Toppen av siden...

 

 

 

 

 

 

 

 

Toppen av siden...

 

   

 

 

 

 

 

 

Om SolarVenti A/S

Retur

Morgenkaffe personalet SolarVenti A/S ThorsøSolarVenti A/S fungerer som et daglig samarbeid mellom bl.a. montører, forhandlere og under-leverandører i 24 land.

Vi er samtidig en liten, effektiv produksjons- og salgsbedrift i Thorsø i Danmark med kun 22 fulltidsansatte.

Bedriften har solgt, utviklet, prosjektert og montert solvarme-produkter siden 1981.

Vi begynte en systematisk utvikling og utprøving av SolarVenti i 2001. Vi ville selv produsere og selge idéen vi hadde til en effektiv luftsolfanger, som utelukkende skulle drives av solen uten oppkobling til strøm.

Med den nye ”SolarVenti’en” hadde vi gjennom produktutviklingen blandt flere andre fordeler oppnådd å kunne plassere den strømproduserende solcellen beskyttet inne i solfangerpanelet. Den grunnleggende teknikken bak, har vi i dag patentert i bl.a. Kina, Japan, Australia - foruten Europa. I 2006 blev SolarVenti A/S en Gasellebedrift.

Bedriftens navneskifte i 2006 fra det tidligere ”Aidt Miljø” til nåværende ”SolarVenti”, var en markering av at vi i dag nesten utelukkende beskjeftiger oss med å selge, montere og forbedre våre patenterte luftsolfangersystemer "SolarVenti" og "SolarVenti Hybrid" - som nå eksporteres til 24 land verden over.

  Navneforandring fra "Aidt Miljø" til "SolarVenti" 2006

SolarVenti SV14 på eternittagDet ble først og fremst hos kunder med hytter og fritideiendommer SolarVenti slo an. Her er bruken av Solar-Venti svært opplagt, fordi det typiske behovet for hytteeieren er å holde bygningsverk og interiør fuktfritt utenfor sesongen. Sammen med behovet for å komme til et tørt og velduftende inneklima når sesongen starter. De behovene dekker SolarVenti, samtidig som at luftsolfange-ren gir huset et gratis varmetilskudd.

Vi finner fremdeles størstedelen av våre kunder blandt eierne av hytter og fritidsboliger, men vi får flere og flere nye typer kunder. Kunder som bruker SolarVenti til blandt annet garasjer, helårsboliger, museer, lagerbygninger, båter, campingvogner og containerbygninger.

Vårt mål i bedriften er å fortsette et godt samarbeid med gode partnere verden over og fastholde, utbrede og videreutvikle et godt produkt både i Danmark og på utenlandske markeder.

SolarVenti A/S, Thorsø, maj 2007

 
 
Return

        DK 8881 Tlf. +45 8696 6700