Mer varme med COMFORT anlegg

Mange kunder har ønsket ekstra mye varme fra våre anlegg. Det kan de nå få med det nye Comfort anlegget. Samtidig er det mulig å bruke anlegget til kjøling i varme sommerperioder, hvilket likevel ikke ble så nødvendig denne sommeren. … Les mer

Radon, et større problem enn antatt

SolarVenti’en kjellerløsninger kan hjelpe på problemet med den radioaktive gass, radon, uten driftskostnadene. Over 10 prosent av norske boliger ligger i områder med høy radonfare For første gang er det laget nasjonale kart som viser hvor radonfaren er størst rundt … Les mer

SolarVenti til sjøs!

Hals Barre Fyr, hvilket ligger fem sjømil øst for Hals i Nordjylland, gjennomgikk fra 2013 og frem en omfattende renovering både ut- og innvendig. I 1912 da Hals Barre Fyr ble opprettet, erstattet det et fyrskip. Fyret ble opprettet med kamre, kabyss og oppholdsstue til fyrpersonalet samt maskinrom, hvor en generator produserte varme og el.… Les mer

New Zealandsk forskningsprosjekt med solfangere vant pris

New Zealandske forskere har vunnet en pris for et forskningsprosjekt der solfangere fra SolarVenti ble satt opp i noen klasserom på New Zealand, hvoretter de påviste at solfangerne minsket forekomsten av partikkelforurensing samt økte utskiftningen av luften i klasserommene. I tillegg … Les mer

Ny motordrevet ventil

Den nye motordrevne ventilen gir en ekstra sikring mot sterk trekk. Ventilen lukkes helt igjen og åpner seg først når luftsolfangeren starter (og ventilen mottar 5 V spenning). Ventilen åpnes i løpet av 3 sekunder. Skal installeres med regulator. Spesifikasjon: Ø125. Inkl. 9 … Les mer

Blesten går friskt over Limfjorden…

På gavlen av dette offentlige toalettet har Hjørring Kommune innstallert en SV30 fra SolarVenti Her tørr man ta seg en dyp innånding på dass… Hjørring Kommune har nemlig prioritert frisk luft på kommunen sine offentlige toaletter. Effekten har heller ikke uteblitt: … Les mer