Ilustrasjon av SolarVenti i drift

En luftsolfanger er ikke bare en luftsolfanger

Det er god grunn til å være kritisk når man overveier en luftsolfanger sin konstruksjon, og hvis du får høre at systemet har en «ekstrem høy output»

En luftsolfanger sin tekniske konstruksjon ser simpel ut og kan faktisk forholdsvis enkelt kopieres. Det er imidlertid overraskende mange fallgruver, og risikoen for konstruksjonsfeil er høy.

Som en veletablert produsent byr SolarVenti A/S nye konkurrenter velkommen så lenge det konkurrerende produktet er bra konstruert og vil gi en holdbar og god opplevelse for brukeren.

Dessverre ser vi jevnlig produsenter – både i Danmark og i utlandet – som utvikler dårlig gjennomtenkte løsninger og som fører noen villedende markedskampagner i en industri som fortsatt er ganske ung.

Både dårlig gjennomtenkte løsninger og villedende markedsførings-kampanjer skader bransjen som helhet og påvirker kundenes tillit i negativ retning.

Uansett hvilken luftsolfanger du som kunde velger til slutt, er det et par grunnleggende ting det er viktig å være oppmerksom på når produktbeskrivelser og annet salgsmateriale leses igjennom.

Reklame-prat om ekstrem høy temperaturytelse er villedende

Den avgjørende målestokken for om en luftsolfanger fungerer effektivt vil alltid være et passende regulert forhold mellom antall innblåste kubikkmeter luft i timen og temperaturen på den innblåste luften.

Reklame-prat om eksempelvis ”250% høyere ytelse enn lignende produkter” utelukkende med henvisning til spesielt høye temperaturangivelser på luften er ren villedning av forbrukeren.

Velfungerende avfukting, ventilasjon og varmetilskudd fra en luftsolfanger dreier seg grunnleggende om at luftsolfangeren ved optimal utnyttelse av energien fra solens stråler skal blåse STORE MENGDER forvarmet ventilasjonsluft inn i huset, og at temperaturen på denne innblåsingsluften derfor skal være tilpasset, slik at luftsolfangerpanelet først og fremst får blåst så store mengder KUBIKMETER ‘lun’ luft inn i huset som mulig imens solen skinner.

På denne måten er huset forsynet med automatisk avfuktning og ventilasjon uten driftsomkostninger, hvilket normalt vil føre til merkbare besparelser på strømregningen samt et godt inneklima.

 

.

Se testrapporter

SolarVenti Selvkjøling

Luftsolfangerens måte å kjøle ned seg selv på er avgjørende

I dag er det standard at en god og moderne luftsolfanger har den strøm-produserende solcellen innebygget i selve panelet i stedet for å ha den plassert på utsiden. Inne i panelet sitter solcellen diskret og beskyttet mot steinsslag og annet.

Samtidig vil solcellen på denne måten også avgi sin egen varme til panelet og dermed til huset i motsetning til en plassering på panelets ytterside. Dersom solcellen hadde vært plassert på yttersiden av panelet, hadde den strøm-produserende solcellen både skygget for det aktive luftsolfangerarealet, og i tillegg hadde varmen sluppet ut i det fri.

En beskyttet plassering av solcellen inne i panelet stiller krav til anleggets evne til å avkjøle seg selv.

Inne i panelet kan det bli opp mot 140o grader når anlegget er skrudd av og ventilatoren ikke er på…

Så høye temperaturer tåler hverken solcellen eller ventilatoren på sikt. Derfor er det i slukket tilstand helt og aldeles nødvendig med en effektiv og driftssikker ’selvavkjøling’ av luftsolfangeren

Det finnes andre konstruksjonsprinsipper for selvavkjøling av luftsolfangeren i form av en ekstra ventilator, som (i ’avslått tilstand’) begynner å blåse husets inneluft ut gjennom solfangerpanelet for å avkjøle panelet. Dette vil SolarVenti A/S av flere grunner ikke anbefale.

Den ene og viktigste grunnen er at brukt inneluft, som blåses ut gjennom panelet, alltid over tid vil føre til avleiringer av organisk materiale i panelet. Panelets ytelse vil derfor reduseres i takt med at den innvendige siden av panelets gjennomsiktige dekklag og panelets filter utsettes for disse avleiringene

Det betyr at kunden selv eller en montør på sikt er må avmontere hele panelet samt skille det fra hverandre og rense det innvendig. Dette er en tidskrevende jobb uansett om det blir nødvendig om et halvt år eller om tre.

Den andre grunnen til at en ekstra ventilator i luftsolfangerpanelet er en dårlig løsning er at den separate ‘kjøleventilatoren’ forårsaker lyd. Med denne konstruksjonen vil brukeren derfor alltid måtte høre på lyden fra anlegget når solen skinner og anlegget kjører uten noen mulighet for å slå av lyden.

Tredje grunnen er at solcellen i et panel med separat kjøleventilator blir overopphetet og ødelagt dersom uhellet er ute og ekstraventilator / solcelle / ledning eller regulator av en eller annen teknisk grunn ikke fungerer slik den skal.

Kort sagt: En luftsolfangers selvavkjøling skal fungere bra i enhver tenkelig situasjon – og bør ikke kunne høres.

Det er aldri en god ide å blåse husets brukte inneluft ut gjennom et luftsolfangerpanel da et luftsolfangerpanel skal være og forbli rent innvendig for å virke skikkelig.

Kort fortalt: Et velkonstruert luftsolfangersystem blåser inn store mengder luft i huset når solen skinner og med en høyest mulig temperatur.

Temperaturen på den luften solfangeren produserer skal alltid sammenlignes med antallet av kubikkmeter innblåst luft i timen. Ellers er den pågjeldende temperaturen uten verdi som produktdata.