Systemet er gratis i drift og er ikke koblet til hovedstrømforsyningen. Det får sin strømforsyning fra en solcelle. Når solen skinner varmer det opp luften i absorbatoren og den intergrerte solcellen produserer elektrisitet for den innebyggede viften som blåser luften rundt i huset.

Frisk luft utenfra suges inn gjennom en perforert bakplate og et 2 mm lag med filt. Lufthastigheten er så lav at kun ekstremt små mengder med støv, pollen etc. dras inn i systemet. Når systemet kjører, vil luftstrøm være igjen i panelet. Når systemet er skrudd av, kjøles det ned på egenhånd, selv om det er solskinn. Varmen stiger inne i solpanelet, og slippes ut via filten og bakplaten (åpen konstruksjon).

Så snart SolarVenti er installert, vil det være synlig kondensering på Lexan plastlaget på innsiden av den luftsolfangeren ved gjevne mellomrom. Dette er helt normalt og vil ikke ødelegge systemet på noe måte.

Når den varme luften i solpanelet møter den kalde luften- eller i det hele tatt kaldere luft på utsiden av panelet, vil kondenseringen synes. Når to temperatur-motsetninger møtes, vil kondensering skje ved duggpunktet som, i dette tilfellet, er det øverste Lexan plastlaget på luftsamleren.

Derfor vil kondensering oftest skje når luftsameleren starter opp igjen etter en oppholdsperiode (kort eller lang) pga av skyet vær. Det er når forskjellen i temperatur mellom varm luft i panelet og kald luft utendørs er størst. Du kan unngå den synlige kondenseringen ved å skru av luftsolfangeren en time eller to avhengig av værforhold. Når panelet kjøles ned, vil kondenseringen forsvinne.

Nej, det er vedligeholdelsesfrit, idet regn og sne rengør selve anlægget for støv, pollen og andre urenheder fra luften.

Nej, luften er filtreret i filten. Filten stoppes ikke til, da luften trækkes ind i absorberen over hele bagsiden. Luften kan filtreres yderligere med et specialfilter.

et er sant at SolarVenti selv ikke fjerner fukt . Systemet har en avfuktende effekt pga at det sender tørr, varm luft inn i bygningen på tidspunkt når luften utendørs er på sitt tørreste og reneste, for eks. når været er relativt klart.

Det beste været for avfuktning er faktisk en kaldt, klar vinterdag med litt snø på bakken. Luften er spesielt tørr og ren, og gjenspeilingen fra snøen gir systemet et ekstra “kick”.

Rammen og bakplatene er laget av saltbestandig aluminium. Dette gjør SolarVenti’en lett å løfte, fjerne og installere.

Pga konstruksjonen er luftsolfangeren immun mot korrosjon/rust – selv i et aggresivt miljø. “Glassplaten” er ikke glass, men UV-bestandig Lexan (plast) som har isolerende egenskaper og knuses ikke dersom SolarVenti’en faller under transport, for eks. Lexanplaten er støtsikker og vil ikke engang knuse om du spenner en fotball mot den.

Den er også lett å skifte ut. Lexan’en sørger for å holde den totale vekten på systemet nede. Den er mye lettere enn glass som forøvrig heller ikke isolerer godt. Alle skruer og fester er laget av stål og saltbestandig aluminium.

Basert på erfaring fra danske kunder med den tidligere versjonen av hyttepakken, hvor solcellen var plassert ved siden av panelet, forventer vi en levetid for solcellen på mellom 10 og 20 år. Dette er den mest nødvendige komponenten i panelet.

Våre nye solceller som plasseres inni panelet, vil sannsynligvis vare lengre. Viften er en av de beste og minst støyende på markedet – en Sunon med dobbeltradet kulelager, og – i teorien – 30.000 timers drift, noe som tilsvarer ca 25 års slitasje.

Det gjør det enklere å plassere systemet på veggen eller taket, og det ser bedre ut.

Solcellen er bedre beskyttet i forhold til stikkontakter, fotballer, vind og vær når den er innebygget i panelet.

Når systemet slås av på en varm sommerdag, vil temperature i absorbatoren ikke går over 80 grader celsius. I følge forskerne ved DTU (Danmarks Tekniske Universitet) fornyer dette solcellen and forlenger faktisk dens levetid i forhold til solceller som er montert på utsiden av luftsolfangeren.

Når den kjører på full styrke, vil det akustiske presset være på ca 40 db (pluss/minås 2 db, avhengig av solstråling).

Dette tilsvarer støyen fra en svært stillegående vifte, og vi har enda ikke hatt kunder som har vært plaget av støynivået fra SolarVenti’en.

Videre kan støynivået (luftstrømmen) justeres ved å bruke viftens regulator. Når viften er skrudd ned, vil temperature på den innstrømmende luften økes.

Regulatoren kan redusere hastigheten på ventilatoren (luft) and således øke varmen på luften mens støynivået reduseres. Regulatoren kan også skrus av hvis du skrur den til null.

Bryteren har kun en på- og av- funksjon.

Systemet bør peke så nøyaktig mot sør som mulig, og ha så lite skygge fra trær og andre bygninger som mulig.

I teorien er det best å montere systemet på en vegg fordi solen går ned i 12 grader på horisonten (på vår breddegrad) om vinteren.

Dersom du monterer panelet på taket, må det helles 60 grader for å fange opp solen om vinteren. Skråhellingen sørger også for at ikke skitt samler seg opp på overflaten av panelet, og at snø ikke ligger på den lysgjennomtrengelige overflaten. I tillegg er skråhellingen nødvendig for å forsikre seg om at luftsolfangerpanelet kan frigi varme når systemet er skrudd av, for eks på en varm sommerdag.

Luftsolfangerpanelet kan monteres vertikalt, som en dør, eller horisontalt. Plasseringen er ene og alene bestemt på grunnlag av hva som ser best ut, og begrensninger på selve bygningen.

På vår breddegrad må temperaturene være ekstreme for at systemet ikke skal holde huset frostfritt. Vi kan likevel ikke garantere at systemet vil holde huset frostfritt.

Vi eksporterer også til Grønland hvor temperaturer ned til -45 ikke er uvanlig. Situasjonen er en ganske annen der. Det er også stor forskjell på hvordan hus er isolerte, og det er også andre avgjørende faktorer. For eksempel, måten luften sirkulerer på varierer fra hus til hus.

Det er også av avgjørende betydning at systemet har de riktige dimensjonene og er plassert riktig. Systemet må også ha nok tid/sol for å sørge for ordentlig avfuktning. Så snart systemet har hatt nok tid til å avfukte eksisterende fukt i veggene, gulvene, takene og innboet, og huset er helt tørt, vil det bli mye enklere å holde bygningen frostfri.

Ja, vi kan alltids sende vårt taksett etterpå. Alle modeller leveres med hengsler for veggen.

Systemet leveres i en gjør-det-selv-pakning i en støtsikker pappeske. Alle ekstradeler, som bøyelige rør, luftventiler, ventilrammer, reimer, vinelstøtter og skruer er pakket i en deleeske som igjen er pakket i den store pappesken.

Systemet skaper et lite trykk-overskudd i huset. Dette presser den gamle luften ut kontinuerlig. Luften vil prøve å komme seg ut der huset ikke er helt forseglet, for eks. ved dører, vinduer, tak og gulv.

Du kan sende luften i den retningen du ønsker ved å bruke husets luftventiler. Dersom du plasserer luftventilene i motsatt ende av huset i forhold til hvor innløpskanalen er, vil den varme luften fra luftsolfangeren spres optimalt gjenom hele huset.

Dersom du ønsker å justere eller undersøke effekten av systemet på hele huset, kan du begynne med å lukke alle ventiler med unntak av utløspkanalen som er plassert lengst borte fra innløspkanalen. Du vil da være i stand til å føle (eller måle) om luften når enden av huset. Dersom du åpner de andre ventilene vil du få et inntrykk av effekten på distribusjonen av varm, tørr luft.

Generelt sett gir kortere rør en bedre utnyttelse av varmen. Dersom røret må være lengre enn innføringen gjennom veggen, bør du bruke jevne rør for å redusere motstand/tap av trykk.

Når det gjelder SV3, er 1 til 2 meter jevne rør standarlengde.

Når det gjelder SV7 og SV14, er 1 til 4 meter jevne rør standarlengde (rett stykke).

Når det gjelder SV30, er 1 til 5 meter jevne rør standarlengde.

Dersom du trenger lengre rør enn ovenstående, eller hvis du trenger å føre et rør nedover i en kjeller, for eks. må du normalt sett installere en ekstra vifte.

Målene til SV3-esken er: 100 x 67 x 19 cm.
Målene til SV7-esken er: 120 x 80 x 19 cm
Målene til SV14-esken er: 224 x 77 x 15 cm.
Målene til SV30-esken er: 302 x 105 x 12,5 cm.
Esken med taksettet måler: 71 x 41 x 21 cm.
Målene på SV30 solcelle-esken er: 97 x 36 x 15 cm.

Luften vil automatisk trekke mot områder hvor den lettest kan gå ut, for eks. ventiler på kjøkken og bad eller andre ventiler og åpninger i huset.

Om mulig, la luften blåse direkte inn i de viktigste rommene og åpne dørene til andre rom. Du skal være være oppmerksom på at et røykspjeld i en pipe som ikke er i bruk vil skape en utløpskanal for luften i rommet. (Det finnes flere detaljer under spørsmålet “Hva skjer når systemet blåser varm luft inn i huset?”)

En mulighet vil være å sette opp et store solpanel (SV30 er 3 m2).

Dersom du sørger for at det finnes en luftuttaksventil i andre enden av huset, vil luften fra SolarVenti automatisk dras mot det. En annen mulighet vil være å montere for eks. 2 SolarVenti’er på huset. En i hver ende.

Vennligst kontakt en av våre mange distributører rundt omkring i verden. Gå til “Forhandlere og montører over hele verden” for å se listen.

Alle modeller kan skrus av. De har alle en innebygget Bryter. En supplerende regulator sørger for at du kan justere luftstrømmen og temperaturen på de store systemene dersom folk i bygningen er i nærheten av luftinntaksrøret. De mindre systemene kan bare justeres ved å bruke luftinntaksventilen i taket eller på veggen.

Alle systemene har en bryter slik at de kan slås helt av. I tillegg er de fleste systemene (med unntak av SV3) utstyrt med en variabel elektronisk regulator slik at du kan skru ned luftstrømmen. Når luftstrømmen er skrudd ned vil temperaturen på den innstrømmende luften øke.

Ja, det er enkelt å utvide systemet slik at det blåser kald luft inn i bygningen. Dette krever en ekstra vifte på nordsiden av bygningen og en romtermostat som som veksler mellom viftene.

Du kan øke kjøleeffekten av ekstraviften på nordsiden av bygningen ved å dra luften gjennom et kjølerør (som er gravet ned i jorden) før den føres inn i bygningen.

Dersom systemet er under et år gammelt, vil det ofte blåse inn mer luft enn forventet. Dette resulterer i lavere temperaturer og er et resultat av at solcellen produserer en uvanlig stor mengde elektrisitet i starten.

Etter ca et år vil solcellens elektrisitetsproduksjon stabilisere seg på det spesifiserte nivået. Ekstramengden med luft i starten er vanligvis en fordel, da den avfukter huset raskere- Dersom du ønsker varmere luft, kan du justere temperaturen ved å skru ned spjeldet ved innløpskanalen, eller ved å skru ned den elektroniske regulatoren på systemet.

Viften trenger en gitt spenning fra solcellen før den kan starte opp. Så snart den har startet, holdes den lettere i gang.

Dersom solen er svak, for eksempel hvis den ikke ikke treffer direkte mot panelet, eller solen er bak en sky, kan det være du hører en lav summing fra viften (som prøver å starte).

Det er vanskelig å definere hva som er de beste vilkårene for viften. En liten sky på en klar, blå himmel kan forsårsake flere problemer enn et helt skydekke. Dette er fordi selv et skydekke slipper gjennom mye indirekte stråling. NB: Pass på ikke å putte fingeren inn i viften når den går. Selv om viften er liten, er den svært kraftig når den er i gang – kraftig nok til å gi deg en uønsket overraskelse.

Når solen skinner, varmes luften opp og det er dette som produserer den avfuktende og varmende effekten. Hvis ikke, ville systemet bare blåst utendørsluften rett inn i huset. Frost og sol går ofte hånd i hånd.

Solen skinner ofte på riktig kalde dager. På en frostig, klar dag, vil nesten all fukt ligge like over, og like ved bakken. Derfor er all luft over dette veldig tørr og svært gunstig å dra inn i huset.

SolarVenti’en avfukter huset over et tidsrom. I perioder med mye skydekke vil ingenting skje. Når solen igjen skinner, vil den begrensede mengden med fukt som har samlet seg opp i mellomtiden (og du vil sannsynligvis ikke merke det engang) forsvinne relativt raskt.

Hvis du for eks. monterer en SV14 i en vertikal posisjon på veggen, og et større overbygg hindrer solen i å nå den øvre tredjedelen av panelet, vil dette likevel være i orden.

Solcellen er i den nedre halvdelen av et vertikalt panel. Skyggen fra overbygget vil resultere i en noe mindre mengde varme fra luftsolfangeren om sommeren når solen stør høyt på himmelen. På den annen side, om vinteren når varmen virkelig trengs, vil solen stå lavt og SV14-panelet vil ikke være i skyggen.

Dersom du monterer en SV7 høyt oppe på veggen, under overbygget, vil dette forårsake problemer. Luftsolfangeren vil trolig være slått av mesteparten av tiden. Solcellen er plassert i midten på SV7-panelet, og blir den montert høyt oppe under et større overbygg, vil cellen være for lenge i skyggen. Problemet kan løses ved å montere SV7’en litt lengre nede på veggen.

Ja, enhver som har litt talent i å bruke vanlig verktøy vil være i stand til å installere systemet. SV14’en, som er den største av de små modellene, veier 19 kilo og er lett nok å håndtere for de fleste. SV30’en er vår tyngste modell. Solpanelet veier 28 kilo. I dette tilfellet trengs det to personer til for å installere det på taket, og det vil også være en fordel at det er to personer som installerer systemet på en vegg.

Vi tror at systemet må ha en effekt i forhold til allergier og astma. Det avfukter og tørker, noe som gjør det svært vanskelig for sopp og mugg å trives. I tillegg er luften som blåser gjennom huset normalt sett svært ren.

Den eneste ulempen er at systemet kan dra pollen inn utenfra. Hastigheten som luften kommer inn i huset på er likevel så lav at det vil kun trekke inn svært små mengder støv og pollen, og foruten dette vil den friske luften komme inn gjennom en perforert bakplate og 2 mm spesialfilt.

Mange kunder har sagt til våre montører at de har opplevd en forbedring i allergi- og astmaanfall etter monteringen av en SolarVenti. I noen tilfeller har symptomene forsvunnet helt.

Det er relativt enkelt å montere en SolarVenti, og enhver som har litt talent i å bruke vanlig verktøy vil være i stand til å installere systemet. SV3’en tar ca. en time å montere, SV7’en tar ca. to timer, og SV14’en ca. tre timer.

Takmodellen tar ca. dobbel så lang tid.

Nei, hvis luftsolfangeren og røret gjennom veggen er montert riktig, så vil det ikke komme noe trekk gjennom luftinntakshullet når viften ikke er i gang om natten.

Ja, SV- Regulatorboksen virker som en termostat, en Bryter, og en regulator.

“Et godt inndørsklima kommer utenfra”: Frisk luft er kun tilgjengelig utenfra, men forurenset luft kommer også utenfra. Så, selvfølgelig er det mulig å trekke røyk fra naboens pipe inn i din stue, men den kan også komme fra et åpent vindu dersom vinden blåser “feil vei”.

Plasseringen av SolarVenti’en bestemmer hvilken type luft du vil dra inn i huset. SolarVenti’en “puster” – tar inn luft – gjennom en hel mengde små hull i panelet. Hvis luftinntaket er plassert der hvor man normalt sett finner ren luft, vil luften som trekkes inn også være ren. Generelt sett, vil den reneste og tørreste luften være øverst på huset.

I praksis betyr det at du ikke bør montere SolaVenti’en i nærheten av bakken. Du bør fokusere på å finne en posisjon der solpanelet kan rettes mot sør og hvor det er så lite forurensning fra vedovner, utløpsvifter etc. som mulig.

Bør den innendørs innløpskanalen fra en SV14 luftsolfanger monteres i taket, øverst på veggen eller nederst på veggen? De fleste vil si at den bør være på gulvnivå, men det viser seg at det er irrelevant om den er i taket, høyt oppe, midt på, eller lavt nede på veggen. Volumet på den innkommende luften er mye viktigere for resultatet.

De fleste vil si at den bør være på gulvnivå, men det viser seg at det er irrelevant om den er i taket, høyt oppe, midt på, eller lavt nede på veggen. Volumet på den innkommende luften er mye viktigere for resultatet.