Delta Centre of Excellence Test

Delta Centre har foretatt uavhengige tester av de mest solgte luftsolfangerne på markedet og sammenlignet disse med SolarVenti sine produkter. Testresultatene viser at det er veldig stor forskjell på luftsolfangernes yteevne.

Dato på testrapport: 5. september 2013

De testede modellene:
• SolarVenti SV14
• Scansun Model XL27
• Grammer Twinsolar 1,3

Testresultater:

Den maksimalt oppnådde temperaturstigningen av luften ligger hos alle modellene på mellom 15,3 til 25,8° C. Grammer har den høyeste og Scansun har den laveste temperaturstigningen. SolarVenti modellen ligger midt imellom.

Ser man på luftskiftet derimot, er SolarVenti en klar testvinner. SolarVenti modellen har et luftskifte som ligger 60-80% høyere enn begge konkurrentene sine modeller.

Dato på testrapport: 2. september 2013

De testede modellene:
• SolarVenti SV7
• Suncore 1m2
• Maxivent 1000

Testresultater:

Testvinner av både best samlet yteevne målt i watt/ m² samt målt luftskifte er igjen SolarVenti sin modell. Den svenske konkurrenten Maxivent kommer på en god 2. plass når det gjelder yteevne, men når det gjelder evnen til luftskifte så er SolarVenti modellen igjen i en klasse for seg med en soleklar ledelse.

Dato på testrapport: 21. august 2013

De testede modellene:
• SolarVenti SV7
• Sol Fresh 30
• SPAH 3

Testresultater:

De 2 konkurrerende produktene er kjøpt inn i henholdsvis Spania og Tjekkia, men selges også i danske Bauhaus, XL, Harald Nyborg og Davidsen. En lignende utgave fås blant annet også i Bilka.

Anleggene produserer riktig nok en del varme, men har et langt mindre luftskifte og watt-effekt enn det SolarVenti sin SV7 modell har. SPAH 3 gir på sitt beste kun et luftskifte på 50%, mens Sol Fresh 30 modellen på sitt beste kun gir 25% av den luften som SolarVenti`en er i stand til å blåse inn. Uten et tilstrekkelig luftskifte økes risikoen for fuktskader i huset betraktelig, og nettopp derfor er evnen til stort luftskifte svært viktig.

Dato på testrapport: 31. august 2012

De testede modellene:
• Scanheat Model 400
• SolarVenti SV3

Testresultater:

Den lille SolarVenti SV3 overrasker i testen. SV3-luftsolfangeren utnytter solens innstråling svært effektivt til tross for sin størrelse.

Til sammenligning gir SolarVenti SV3 dobbelt så mye luft som Scanheat Model 400 selv om denne er større.

Dato på testrapport: 24. november 2011

De testede modellene:
• SolarVenti SV7
• Dansolar DS1
• Scanheat: Scansun XL20/ Selsius SE07 (Solgt i COOP)

Testresultater:

Målingen viste at SolarVenti sin SV7 modell hadde ca. 100% høyere effektiv ytelse på luftgjennomstrømming enn de to andre modellene.
Og hhv. 41% og 24% høyere effektivitet målt i watt pr. m² (varmeutnyttelsesgrad i forhold til panelets størrelse).

DanETV

DanETV (Dansk Center for Verifikation af Klima- og Miljøteknologier) har testet og godkjent en SolarVenti’s evne til å avfukte sommerhus, klubbhus mv. og dermed skape et bedre inneklima.

Dato på testrapport: November 12, 2013

De testede modellene:
• SolarVenti SV14

Testresultater:

Rapporten viser at en SolarVenti faktisk yter det som loves: nemlig å få fukten i huset ned på et slik lavt nivå at den ikke gjør skade. Det er viktig at anlegget faktisk yter akkurat det produsenten lover så man vet om anlegget virker slik det skal når man får det hjem.

Man har målt både luftgjennomstrømning og varmetilskudd, som må opp på et visst nivå i løpet av vinteren. Deretter har man beregnet effekten av en SV14 over et helt år montert på et typisk sommerhus på 70 m² . I testen hadde sommerhuset ingen annen varmekilde eller ventilasjon enn en SV14. Testen viste at en SV14 klarte jobben helt flott!

Samtidig kan man ut fra testen konkludere at et anlegg som yter vesentlig mindre enn en SV14 ikke hadde vært i stand til å løse oppgaven og man hadde da i tillegg risikert skader på huset. Forsikre deg derfor alltid om at du får en skikkelig dokumentasjon som denne DanETV rapport eller lignende før du går til innkjøp av en luftsolfanger. Mange rabatterte anlegg lever ikke opp til reklametekstene og kan i verste fall forårsake skader på huset.

Se hele utgaven av Testreporten & Verifikationsrapport 

Stand for utprøving av luftsolfanger

 

I perioden 2010-2011 er forskningsprosjektet “Termisk solvarme” gjennomført på DTU Byg. Prosjektets formål er å etablere en stand for utprøving av luftsolfangere i tillegg til en luftsolfanger.

Solvarmeprodukter utprøves i henhold til normen for det pågjeldende produktet. Luftsolfangere utprøves i henhold til den europeiske solfangernormen, EN 12975 del 1 og 2 fra 2006 samt utkastet til normen for luft-solfangere som baserer seg på solfangernormen [1,2].

DTU Byg medvirker også under utarbeidelsen av standard for prøvning av luftsolfangere som et led i prosjektet.

EN 12975 – Certifikation

Fraunhofer-Institut für Solare Energisysteme ISE

Instituttet har testet SolarVenti i henhold til den europeiske normen EN 12975-1, som omfatter kvalitets- og sikkerhetskrav for solfangeranlegg. SolarVenti er for øyeblikket den eneste skandinaviske leverandøren av luftsolfanger testet I henhold til denne EN normen.

Dato på testrapport:
16. maj 2013

Testresultater:

SolarVenti oppfyller EN kravene for solfangeranlegg.
SolarVenti er dermed EN 12975-1 sertifisert.

Bemerkning:

SolarVenti A/S deltok i utviklingsarbeidet av de nye EN normene* for solfangere så også luftsolfangere kom med. Firmaet er fortsatt i dialog med instituttet om å få spesifisert kravene til luftsolfangere.

* Se folder på engelsk: QAiST Understanding and using collector test standard EN 12975

Solar Keymark

Solar Keymark er et frivillig tredjeparts sertifiseringsmerke for solvarmeprodukter. Merket viser sluttbrukeren at et produkt er i overensstemmelse med de relevante europeiske standarder og oppfyller ytterligere krav.
Solar Keymark brukes i Europa og blir i stigende grad anerkjent over hele verden. Solar Keymark er en CEN / CENELEC europeisk markerings ordning utelukkende beregnet til:

  • Solfangere (basert på europeisk standard serie EN 12975)
  • Fabrikkframstilte solvarmeanlegg (basert på europeisk standard serie EN 12976)

Solar Keymark  ble utviklet av Den Europeiske Solvarmesammenslutningen (Estif) og CEN (Den Europeiske Standardiseringsorganisasjon)* i tett samarbeide med førende europeiske testlaboratorier og med støtte fra Europakommissjonen. Det er det viktigste kvalitetsmerke for solvarmeprodukter og blir brukt over hele det europeiske markedet samt utenfor.

*) CEN er den organisasjonen som utsteder det kjente ‘CE merke’ på elektronikk.