SolarVenti A/S har 27 års erfaring i utvikling, produksjon og profesjonell service av luftsolfangere

SolarVenti er i dag markedsførende på området. Med snart 70.000 SolarVenti anlegg i drift hos tilfredse kunder over store deler av verden. SolarVenti’s luftsolfangere anvender i dag alle det patent, SolarVenti har opnået på konstruktionen. Konstruktionen giver SolarVentis SV Luftsolfanger Modeller en lang rekke fortrin hva angår ytelse, driftssikkerhet og vedlikehold


Om patentet og konstruktionen

SolarVenti’s patenterede teknikk er – noe forenklet forklart – en innsuging af frisk luft i panelet gjennem mange hundre små hull på panelets bakside. Insugningen på hele bakplaten danner en isolerende pute og en optimal indre sirkulasjon. Både under drift og når anlegget er slukket og skal holdes nede i temperatur gennem selvafkøling.

bagpl_m_huller_web

Det store filteret, som er  inne i panelet dekker hele insiden av SolarVenti’s innsugnings-bakplate med  mange hull, dette betyr at anleggene altid holdes rene og er vedlikeholdsfri.
Også på lang sikt.


100 % lydløs kjøling

Køling/selvkjøling på SolarVenti anlegg er 100 % lydløs. Den enkle, patenterede konstruktion kan ikke gå i stykker.

I motsettning til konkurrerende anlegg med en ekstra kjøleventilator. som fjerner brukerens mulighet for til å slippe for ventilatorlyd på varme dager.

En køleventilator monteret i luftsolfangerpanelet kan dessuten gå i stykker – og dermed forårsake varmeskade på solcelle og hovedventilator.


Lilte panel – med stor ytelse

Plaseringen av solcellen inne i panelet betyr – sammen med blant annet en optimert indre luftgjennomstrøming og en særlig utviklet og avstemt SV Kontrolpanel enhet til solcelledrift, av SolarVenti anleggene har en særdeles høy ytelse pr. synlig arealenhet på solfangerpanelet.

Kort sagt: Mindre Luftsolfanger-paneler med en større effekt.


Lavest mulig panel-tykkelse

Insugningen af luft gjennem mange små huller på hele bagpladen gir en isolerende ’pute’ som gør, at SolarVenti ungår å måtte isolere panelets bakplate.

paneler
Derfor har SolarVenti uten tap av ytelse kunnet bringe panelenes tykkelse ned til 5,5 centimeter for modellerne SV3, SV7 og SV14.

 

100 % driftssikker med selv-avkjølende effekt

Med SolarVenti sin selv-avkjølende effekt gjennom de mange hullene bak panelet vil solcellen og ventilatoren aldri bli overbelastet selv av ekstraordinær høye panel-temperaturer. Kjølingen virker alltid.

Dette er i motsetning til konkurrerende anlegg eksempelvis med spesiell ekstra kjøle-ventilator som bli ødelagt og forårsake varmeskade på solcelle og ventilator. Umiddelbart kan det virke tillokkende å la en ekstra ventilator avkjøle solfangerens indre samt la ventilatoren trekke varm luft ut av huset og ut gjennom panelet, når sol og sommer er på sitt varmeste.

Men det er ikke noe lurt. For dersom man sender ’brukt luft’ som kommer innefra ut gjennom et luftsolfanger panel, da vil det på kortere eller lengere sikt føre til avleiringer i panelet. Da må det avmonteres, adskilles og renses.


Vedlikeholdsfritt filter

Filtret i en SolarVenti er dekker hele bakplatens areal.  Filtret er på grunn av sin konstruksjon og plasering vedlikeholdelsesfrit ved normal bruk.

filter_aluplade

Derved unngås problemer med svekket gjennemstrømning og ytelse på anlægget på grunn av manglende rengøring av filter.

Selvrensende:

Når du slår av viften på en solrik dag, blir den svarte absorberende filmen mer enn 80o grader Celcius varm og vil derfor forårsake en selvrensende prosess som tørker og dreper alle bakterier etc. som kan være i filten.


Maksimalt utnyttet varme fra vegg og tak

Fordi SolarVenti dra inn luft i filteret gjennom de mange hundrede hullene fordelt på hele panelets aluminiums bakplate, har innsugningen ingen ’støvsugereffekt’. Luften suges heller ganske stille over et stort område frem mot de små hullene, og drar derfor veldig lite støv inn i panelet.

Den rolige luftstrømmen frem mot panelets mange innsugningshuller har en heldig sidegevinst. Varmen fra underliggende vegg- og takoverflate dras i størst mulig grad med og utnyttes til en ennå høyere ytelse i solpanelet.


SV Kontrollpanel oppgradert til solcelle

SolarVenti sin egenutviklet SV Kontrollpanel enhet forbedrer solcellens driftseffekt ytterligere med ca. 15-20% fordi SV Kontrollpanelet er spesielt utviklet til 12 v solcelledrift.

Regulatorens lille pc sørger hele tiden for – i forhold til energien i den aktuelle solinnstrålingen – å opprettholde en optimal arbeidsspenning i den strømproducerende solcellen. Denne elektroniske reguleringen av måten solcellen jobber på, forbedrer ventilatorens og dermed også anleggets samlede driftsytelse markant.

Den nyeste og mest avanserte SV kontrollpanel er SControl


Holdbarhet, Forhandlernett og Service

SolarVenti har erfaring med snart 70.000 anlegg i drift – både i de nordligste landene som Grønland og Lappland og i den andre enden Sør-Europa og Australia med sterke solforhold. Vi vett at våre anlegg varer. Langt de fleste av de første anleggene som SolarVenti produserte og monterte tilbake i 1986 kjører ennå uten problemer.

SolarVenti sitt velutbyggede forhandlernett sikrer at SolarVenti sine eiere alltid kan få kvalifisert teknisk hjelp og service.
Se forhandlere og installatører

Om målinger og ytelsestall

Målinger og ytelsestall for luftsolfangere kan brukes og misbrukes. Og blir derfor også brukt – og misbrukt.
Se mere under: Fakta & og varm luft

SolarVenti sine resultater har også blitt målt ved det uavhengige DELTA Centre of Test Excellence, en av fire sub-sentre under DANETV (Dansk Center for Verifikasjon av Klima- og Miljøteknikk). Her ble SolarVenti SV7 sammenlignet med to lignende modeller fra konkurrerende virksomheter. Se: Test Reporter – Downloads