Fuktig og usunt inneklima kan forsårsake helseproblemer

Mugg og hussopp trives i fuktige omgivelser, og kan skade både møbler, bygninger og menne-sker.

Det usunne inneklimaet kan generelt sett forår-sake ubehag og øke faren for sykdom.

Allergiske reaksjoner til usunne levekår for-årsaket av mugg og hussopp i våre hjem er mange og stadig økende.

Behovet for ventilering og avfukting av våre hjem og andre bygninger topper seg om vin-teren og i høstperiodene når gode ventila-sjonsvaner resulterer i høye strømregninger.

Allergiske reaksjoner er økende – hos barn og voksne

Hyppigheten av allergi er økende i industriland. For eksempel er det forventet at 25% av den danske befolkningen vil lide av allergi èn gang i livet.

En SolarVenti på veggen eller på taket er en enkel, billig og effektiv løsning på ubehaget som oppstår pga et dårlig inneklima. Ingen driftskostnader, og et gratis varmetilskudd kan ses på som en ekstra bonus.

Child with respiratory allergic reaction

Hyppigheten av allergi er økende i industriland. For eksempel er det forventet at 25% av den danske befolkningen vil lide av allergi èn gang i livet..

Byggestil og helse

Problemene vi har med vårt inneklima er oftest forsårsaket av en unormal oppsamling av fukt i møbler og huskonstruksjonen, og derfor påvirkes også luften vi puster inn hver dag.

Vi bygger og isolerer husene våre mer og mer for å holde den dyre varmen inne i huset, og glemmer at vi derfor reduserer luftgjennomstrømningen og øker luftfuktig-heten.

Den enkle løsningen på høy luftfuktighet har alltid vært, og er fremdeles ordentlig utluftning. På den annen side resulterer tradisjonell ventilering gjennom ytterdører, vinduer og luftspjeld et varmetap, og varme koster penger. Det blir dyrere og dyrere etterhvert som energiressursene på jorden koster mer å få tak i.

Økonomi og helse

Gjennom vinteren og høsten når behovet for utlufting og avfukting er størst, veier også strømprisene tungt på våre private budsjetter om vi skal ventilere de tette husene våre nok gjennom luftspjeld eller ved jevnlig å åpne opp ytterdører og vinduer.

En SolarVenti på veggen eller på taket vil normalt fungere som en billig og effektiv løsning til et forbedret inneklima enten målet ditt er å løse eller forbedre helserelaterte problemer, eller du bare ønsker å unngå daglige ubehag i det hele tatt. En SolarVenti vil lufte ut huset ditt uten tap av varme fullstendig kostnadsfritt både for deg og miljøet. Et ekstra varmetilskudd er ofte en ekstra bonus.

Kostnadene ved å sette opp en SolarVenti vil ofte være mindre enn halvparten av kostnadene for et mekanisk ventilasjonssystem som bruker luftresirkulering. Og pga valget av materialer og den enkle konstruksjonen, vil en SolarVenti være ekstremt pålitelig og vil fungere i mange år uten noe vedlikehold.

.