SolarVenti sine luftsolfangere er velegnet til kjøling av boligens rom, når det er for varmt

Modellerne SV7 / SV14 / SV20 og SV30 kan bygges ut til dette formålet ved hjelp av et kjølesett, som inneholder en ekstra ventilator. Denne ekstra ventilatoren installeres på en nordvendt fasade – altså på husets skyggeside – og tilkobles SolarVenti Kontrolpanel eller termostat inne i huset.

Når innetemperaturen kommer høyere enn det gradtall som termostaten er stillet inn på, vil luftsolfangeren slå seg av. I stedet vil da kjøleventilatoren slå seg på. Ettersom det da er luft fra husets skyggeside som vil blåses inn, senkes innetemperaturen. På den måten kan det med denne utbygningen av anlegget blåses inn kølig og varm luft i huset på skift. Alt etter hva det konkrete behovet måtte være.

Den ekstra ventilatoren på skyggesiden av huset drives av solcellen, som er montert i SolarVenti luftsolfangerpanelet. Det betyder at også denne ekstra ventilatoren er gratis i drift og uten vedlikeholdelse.

Se Ventilasjonssett (luft inn / ut)