Til interesserte forhandlere / montører:

SolarVenti A/S søker stadig fler forhandlere / montører rundt om i landet. I øyeblikket har vi forhandlere. Men markedet for vår produkt er stort og levner rikelig plass til fler – ikke kun til sommerhus, men også til mange helårshus, garasjer, kjellere osv. som har problemer med inneklima, og som gjerne vil unngå langt dyrere løsninger med for eksempel varmegjenvinningsanlegg / varmepumper m.v.

Vi tilbyr:

  1. Et godt utprøvd produkt der en skikkelig bra og patentert teknikk ligger bak – utviklet og produsert i Danmark. Vi har produsert og solgt luftsolfangere i mer enn 25 år, og i 2017 er over 70.000 SolarVenti luftsolfangere installert verden over.
  2. Ytterst tilfredse kunder og mulighet for en god inntjening – også på lang sikt.
  3. Praktisk hjelp til markedsføring. SolarVenti markedsfører produktet i landsdekkende medier, og vi henviser til vår godkjente forhandlere på blant annet hjemmesiden (www.solarventi.no). Derutover hjelper vi godkjente forhandlere med lokal annonsering.
  4. Mulighet for et godt og fleksibelt samarbeide med en uhøytidelig og velfungerende virksomhet.

Vi krever:

  • Momsregistrert virksomhet innen bygg, montasje, såsom VVS, tømmer, el-installatør
  • At du / Dere  kan montere (anlegg selges dog også ofte for selvmontering)
  • At du / Dere har et lite utstillingsareal til rådighet
  • Min. ca. 20 m2 lagerplass til rådighet
  • At du / Dere investerer i startpakke, som er tre anlegg.
  • At du / Dere fra starten av oppfyller et minimumskrav til viten om funksjon og bruk av SolarVenti
Klikk – og fyll ut – vår Forhandler-tilmeldingsskjema  hvis du har lyst å bli SolarVenti Forhandler & Montør:

 

Søknad om å bli forhandler