SolarVenti til sjøs!

Hals Barre Fyr, hvilket ligger fem sjømil øst for Hals i Nordjylland, gjennomgikk fra 2013 og frem en omfattende renovering både ut- og innvendig.

I 1912 da Hals Barre Fyr ble opprettet, erstattet det et fyrskip. Fyret ble opprettet med kamre, kabyss og oppholdsstue til fyrpersonalet samt maskinrom, hvor en generator produserte varme og el.

I dag er det for dyrt med bemanning på den lille øyen, og fyrpersonalet skulle begrenses til en vederlagslønnet fyrpasser, som bor i Hals.

Oliefyret skulle fjernes samt erstattes av fotoelektriske solceller til å forsyne lampen med strøm, og bygningen skulle repareres.

I praksis viste det seg fort at fjernelsen av oliefyret medførte store fuktproblemer i bygningen og installasjoner.

Og hvordan løser man fuktproblemer på en liten øde øy?
Med fire spesialproduserte SolarVenti luftsolfangere naturligvis, og de er nå montert rundt de fotoelektriske solcellene slik bildet viser.

Da var alt på det “tørre”…