Bedre ventilasjon – også mot radon

København |

Kjeller: For et år siden fikk vi installert en SV30K luftsolfanger til kjelleren vår. Den har gitt varme og minsket fuktigheten i kjelleren vår  betraktelig, og den har bragt radonbelastningen ned fra 600 til 300 Bqel/m3 i kjellerrommene.

Hinrich U