Marianne Thrane, 63 år

Den virker upåklagelig, det har blitt varmere og tørrere i kjelleren