Hos SolarVenti bruker vi kun de aller beste materialene til våre produkter.
Derfor gir vi 5 års fabrikkgaranti på alle våre luftsolfangere! 


Produktgarantien omfatter:

  • SolarVenti Standard og SolarVenti Kjeller – dvs. solcelle, ventilator, kontakt, bakplate, ramme, dekklag, absorberfilt og vegg- og taksett.
    .
  • På regulator, styring, reservedeler og øvrig tilbehør ytes det 2 års produktgaranti.
    .
  • Den 5-årige produktgarantien trådte i kraft d.1.april 2013. På produkter kjøpt før denne datoen, er garantiperioden 2 år.
    .

Produktgarantien dekker:

Feil eller mangler på leveringstidspunktet

Er det feil eller mangler på produktet på leveringstidspunktet – f.eks. fabrikasjons- eller materialfeil – kan du alt avhengig av mangelen enten få produktet reparert, byttet om eller få avslag i prisen.

Du skal derfor alltid kontrollere om det er feil eller mangler ved levering. I tilfelle av feil eller mangler skal SolarVenti eller forhandleren du har kjøpt produktet igjennom straks informeres herom.

Innenfor garantiperioden

Skulle produktet mot forventning gå i stykker innenfor garantiperioden, skal produktet, etter avtale, sendes til en SolarVenti-forhandler for reparasjon. Utgifter til reservedeler og reparasjon skjer uten omkostninger for kunden SolarVenti-forhandleren kan dog, etter avtale, velge å komme ut til kunden for reparasjon.

Husk å ta vare på fakturaen da den fungerer som garantibevis. Send alltid en kopi av denne sammen med henvendelsen.

Garantien dekker ikke:

Garantien dekker ikke feil som har oppstått på grunn av feilbetjening, manglende vedlikehold, modifikasjoner foretatt på produktet, grovt misbruk fra kjøpers / brukers side, hærverk, stormskader eller andre utenfra kommende årsaker.

Hvis et produkt sendes til garantireparasjon uten å oppfylle betingelsene for garantien, skal utgiftene betales av kunden.